Thông điệp cuộc sống

Thông điệp cuộc sống

22/10/2013, 14:37
Chia sẻ cùng bạn bè
Đương đầu số phận

Nếu bạn là người đang phải đương đầu với khó khăn và thất bại mỗi ngày, thì xin hạy nhờ rằng phía trước những cuộc vật lộn ấy là một mục đích sống đang đón đợi. Và mục đích cuộc sống ấy còn vượt xa những gì ta hằng hình dung.

Hãy cười và hãy yêu

Hãy dành thời gian để tận hưởng cuộc sống và dành thời gian cho những người bạn yêu thương. Hãy cười, hãy yêu, và hãy tạo ra sự vui vẻ điên rồ để những người khác có thể chia sẻ niềm vui với bạn.

Các thông điệp khác:

Thông điệp cuộc sống
Thông điệp cuộc sống
Thông điệp cuộc sống
Thông điệp cuộc sống
Thông điệp cuộc sống
Thông điệp cuộc sống
Thông điệp cuộc sống
Thông điệp cuộc sống
Thông điệp cuộc sống
Thông điệp cuộc sống
Thông điệp cuộc sống
Thông điệp cuộc sống
Thông điệp cuộc sống
Thông điệp cuộc sống

Đơn vị tổ chức

Thương hiệu đồng hành

Đơn vị hỗ trợ